Smutna Wiadomość

Z ciężkim sercem przekazujemy smutną wiadomość że  dnia 25-go Czerwca, 2019, odeszła na wieczną warte nasza Druhna Halinka Urlich. Była długoletnią drużynową i instruktorką naszej gromady zuchów “Juhasy”. Będzie nam jej brak.

 Druhna Halinka przez wiele lat aktywnie działała w Szczepie Podhale, i miedzy innymi, prowadziła gromadę zuchową, szkoliła wodzów i wychowała niezliczoną młodzież harcerską. Podczas pracy w harcerstwie i poza harcerstwem, Druhna Halinka zawsze znalazła czas aby obdarzyć innych swoim niewyczerpanym poświeceniem, troską i uśmiechem.

Jej świecący przykład harcerskiego charakteru będzie na zawsze błyszczał w naszych sercach jako przykład dla nowych pokoleń.

Cześć jej pamięci … !

Czuwaj!

Więcej o Druhny Halince dostępne tu …

Obóz 2019

Akcja Letnia 2019 ~ Obóz “GROM” (Polish Special Forces)

  ~ Szczep “Podhale” organizuje obóz dla harcerzy od lat 10 w zwyż na Kaszubach, Ontario

~  Okres: Dwa tygodnie:  od 6go lipca – 20go lipca 2019. Obóz rozpoczyna się w sobotę, o godz. 12:00 w południe, a kończy w sobote, o godzinie 13:00 w południe.

Dalsze Informacje : Obóz 2019

Kominek Zuchowy i Skrzatowy

         Kominek zuchowy  i skrzatowy w tym roku odbył się w Niedziele 3-go Marca w Brampton. Rozpoczą się Mszą Sw. w parafii Św. Eugeniusza de Mazenod (1252 Steeles Ave W, Brampton, ON L6Y 0A9). Kominek Zuchów i Skrzatów jest okazja do spotkania się gromad zuchowych z terenu Ontario. Więcej informacji było podane w załączniku.

Kominek Zuchowy 2019

Zdięcia z tej okazji dostępne tu:      Kominek 2019