Update/aktualizacja ~ Corona Virus: Zawieszenie spotkań

Zbiorki Odwołane – W związku z zaistniałą sytuacją z Covid-19, organizacja ZHP Kanady przekazała nakaz odwołania wszystkich zajęć harcerskich do końca Maja. Jak wiemy, sytuacja się ciągle zmienia i trudno powiedzieć kiedy będzie można wrócić do normlanych zajęć harcerskich. Na dzień dzisiejszy, mamy nadzieje ze będzie możliwość przeprowadzenia obozów/kolonii letnich jeżeli i kiedy warunki pozwolą.

Będziemy oczywiście podawać dalsze informacje jak sytuacja się zmieni. …

Czuwaj!
Rada Szczepu

Corona Virus: Zawieszenie wszelkich zajęć i spotkań programowych

W związku z zaistniałą sytuacją z Covid-19 jesteśmy zmuszeni odwołać najbliższe zajęcia harcerskie do okresu Świat Wielkanocnych. Jeżeli będzie to możliwe, powrócimy do zbiorek 17 Kwietnia, już po Świętach.

Jak wiemy sytuacja ciągle się zmienia, także będziemy wysyłać dalsze komunikaty jak będą jakieś zmiany.

Czuwaj!
Rada Szczepu

Smutna Wiadomość

Z ciężkim sercem przekazujemy smutną wiadomość że  dnia 25-go Czerwca, 2019, odeszła na wieczną warte nasza Druhna Halinka Urlich. Była długoletnią drużynową i instruktorką naszej gromady zuchów “Juhasy”. Będzie nam jej brak.

 Druhna Halinka przez wiele lat aktywnie działała w Szczepie Podhale, i miedzy innymi, prowadziła gromadę zuchową, szkoliła wodzów i wychowała niezliczoną młodzież harcerską. Podczas pracy w harcerstwie i poza harcerstwem, Druhna Halinka zawsze znalazła czas aby obdarzyć innych swoim niewyczerpanym poświeceniem, troską i uśmiechem.

Jej świecący przykład harcerskiego charakteru będzie na zawsze błyszczał w naszych sercach jako przykład dla nowych pokoleń.

Cześć jej pamięci … !

Czuwaj!

Więcej o Druhny Halince dostępne tu …