Smutna Wiadomość

Z ciężkim sercem przekazujemy smutną wiadomość że  dnia 25-go Czerwca, 2019, odeszła na wieczną warte nasza Druhna Halinka Urlich. Była długoletnią drużynową i instruktorką naszej gromady zuchów “Juhasy”. Będzie nam jej brak.

 Druhna Halinka przez wiele lat aktywnie działała w Szczepie Podhale, i miedzy innymi, prowadziła gromadę zuchową, szkoliła wodzów i wychowała niezliczoną młodzież harcerską. Podczas pracy w harcerstwie i poza harcerstwem, Druhna Halinka zawsze znalazła czas aby obdarzyć innych swoim niewyczerpanym poświeceniem, troską i uśmiechem.

Jej świecący przykład harcerskiego charakteru będzie na zawsze błyszczał w naszych sercach jako przykład dla nowych pokoleń.

Cześć jej pamięci … !

Czuwaj!

Więcej o Druhny Halince dostępne tu …

Setna Rocznica Uzyskania przez Polske Niepodleglosci. 1918-2018

Czwartego Listopada (2018), Szczep Podhale wziął udział w uroczystych obchodach uzyskania przez Polske niepodległość. Spodkaliśmy się na Kipling station i z tamtąd udaliśmy się do centrum Toronto .Uroczystości rozpoczeły się apelem  na terenie miejskiego ratusza. Po apelu nastapił przemarsz ulicami Toronto do Katedry  Swiętego Michała i tam została odprawiona  Msza Swięta w intencji naszej ojczyzny – Polska.

 

Specjalny rozkaz Naczelnictwa

“Dzień 11 listopada 1918r. jest wielkim świętem w historii narodu Polskiego – jest to Święto Niepodległości Polski. W rzeczywistości dzień 11 listopada zapoczątkował odbudowęsuwerennego państwa polskiego po 123 latach zaborów: a ustriackiego, niemieckiego i rosyjskiego. Dwadzieścia lat niepodległej Polski przerwał we wrześniu 1939 roku niemiecki najazd i sowiecka agresja na Polskę.”
 ˛