Kronika

Rocznica 60-cie Szczepu
Broszura z lat 1958-1970 & Przyznanie Sztandaru w roku 1970

Rocznica 50~lat
_______________________________

 Odnowienie Sztandaru~2017
_______________________________

  Odeszli Na Wieczną Wartę


Załorzyciel 15D.H. & Gromada “Juhasy”: Ludwik Schmitd,phm

Patron 15 D.H. : Generał broni Józef Haller


2011  _______________________

Kronika przeszłych przygód i wydarzeń,
zacznie się pokazywać więcej, niedługo … !