Obóz 2019 ~ GROM

Nazwa i Temat Tegorocznego Obozu …

GROM – Grupa Reagowania Operacyjno-Mobilnego (Manewrowego),  liczy kilkuset oficerów i podoficerów zawodowych. Uważa się ją za jedną z najlepiej wyszkolonych jednostek specjalnych na świecie.

  

 


Pierwsze dnie obozu …


Pierwszy Tydzień …


Biwak ~ Sproule Lake, Algonquin Park


Bawimy się na naszym terenie obozowania … Mamy gości !


JW 2305 otrzymała nazwę GROM dla upamiętnienia heroicznej akcji Gromosława Czempińskiego, który pomógł w ewakuacji zagranicznych dyplomatów przetrzymywanych przez Saddama Huseina podczas operacji Pustynna Burza w Iraku. Została stworzona 13 lipca 1990 roku. Na dowódcę tej jednostki został mianowany (wtedy pułkownik, teraz generał) Sławomir Petelicki. Ponownie szefem został 6 grudnia 1997.

GROM to jednostka całkowicie zawodowa, więc nabór prowadzono głównie wśród zawodowych żołnierzy 1. Samodzielnego Batalionu Specjalnego (aktualnie pułku) z Lublińca; byłych kompanii specjalnych, 6. Batalionu Desantowo-Szturmowego, płetwonurków bojowych Marynarki Wojennej. Obecnie nabór przeprowadza się dopiero wtedy gdy pojawiają się wolne “etaty”.