Obozy 1973-1980


Pierwszy Obóz na nowym terenie obozowania, Wadsworth Lake ~ 1973


Zimowisko~1973, Szczepy “Podhale”, “Rzeka”, “Bałtyk” i “Zarzewie”,  Kaszuby


Obóz Podhale·1974


Obóz~1977


Obóz~1980


Obóz~19(80+)