Odeszli na Wieczną Warte

Druhna Irena Dąbrowska (Sokołowska)

Dnia 9-tego Grudnia, 2022 odeszła na wieczną warte Druhna Irena Dąbrowska (Sokołowska).

Była matką chrzestną naszego oryginalnego sztandaru i ponownie, gdy replika została ponownie poświęcona.

Przez całe życie Irena była aktywnym polskim harcerzem i instruktorką, prowadząc wiele młodzieżowych wycieczek i poświęcając swój czas na rzecz polskiego kościoła i społeczności. Druhna Irena prowadziła naszą grupę zuchów, Gromada „ Juhasy ” w szczepu najwcześniejszych latach, od 1961 do 1966 roku. Następnie jako instruktor wspierała i mentorowała młodych liderów, którzy poszli jej śladem jako liderzy zuchów. Pracowała nad programami dla zuchów chlopcow w naszym Hufcu “Karpaty”. Miała funkce namiestnika zuchów, oraz organizowała i prowadziła Kolonie zuchowe na Stanicy Karpaty na Kaszubach . Była, „podziwiana za jej pasję i zaangażowanie na rzecz Szczepu Podhale, zwłaszcza tych, dla których stała się wzorem i mentorką”

Pracowała z pasją na rzecz całej młodzieży polskiej, nie tylko w harcerstwie, ale także jako wolontariuszka jako nauczycielka języka polskiego w szkole polskiej parafii św. Kazimierza. Wielu jej wychowanków było także zuchami i harcerzami Szczepu Podhale.

Harcerze między uczniów.
Uczeń/Zuch z gromady “Juhasy”

My tak ją pamientamy …


Druhna Halina Urlich.

Dnia 25-go Czerwca, 2019 odeszła na wieczną warte Druhna Halina Urlich.

Druhna Halinka przez wiele lat aktywnie działała w naszym Szczepie, i miedzy innymi, prowadziła naszą gromadę zuchową “Juhasy”. Prowadziła kolonie zuchowe, szkoliła wodzów i wychowała niezliczoną młodzież harcerską. Podczas pracy w harcerstwie i poza harcerstwem, Druhna Halinka zawsze znalazła czas aby obdarzyć innych swoim niewyczerpanym poświeceniem, troską i uśmiechem. Jej świecący przykład harcerskiego charakteru będzie na zawsze błyszczał w naszych sercach jako przykład dla nowych pokoleń. Prosimy wszystkich o przyłączenie się do naszych modlitw.

My tak ją pamientamy …

~~~~~