Celebratory Mass ~Uroczysta Msza Sw.

Lukasz Ludwiczak~ Szczepowy, A.W., Druhna Ada Schmitd (wife of the Founder Druh Schmitd),
and Druhna Dabrowska (Sokolowska).


Druhna Krystyna Reitmeier, Druhna Schmitd & Druhna Dombrowska
[ Back ]
Home