Sw. Pamięci Druhna Halinka

Dnia 25-go Czerwca, 2019 odeszła na wieczną warte Druhna Halina Urlich.

Druhna Halinka przez wiele lat aktywnie działała w naszym Szczepie, i miedzy innymi, prowadziła naszą gromadę zuchową “Juhasy”. Prowadziła kolonie zuchowe, szkoliła wodzów i wychowała niezliczoną młodzież harcerską. Podczas pracy w harcerstwie i poza harcerstwem, Druhna Halinka zawsze znalazła czas aby obdarzyć innych swoim niewyczerpanym poświeceniem, troską i uśmiechem. Jej świecący przykład harcerskiego charakteru będzie na zawsze błyszczał w naszych sercach jako przykład dla nowych pokoleń. Prosimy wszystkich o przyłączenie się do naszych modlitw.

My tak ją pamientamy …

 

~~~~~