Zbiórka ~ Humber River, Etobicoke (8/XI/2020)

Zbiórka ~ King Mills Park, Humber River, Etobicoke (8/XI/2020)

Wspaniały dzień, pogoda nie mogła być lepsza. Kto by pomyślał, że w listopadzie może być tak słonecznie i gorąco. Zbióka pod mostem, nad rzeką Humber River w pobliżu Old Mill Rd., Kings Mill Park w Etobicoke. W zastępach, wędrują trasą, gdzie czekają ich przygody, zagadki, zadania, i zajęcia związane z rozwiązywaniem problemów. Chłopcy mówią, że zbiórki na dworze są dużo lepsze niż na sali w szkole.

Więcej~>   Zbiórka ~ King Mills Park, Humber River, Etobicoke (8/XI/2020)

Rozpoczęcie Roku 2020 ~ 2021

Pierwsza zbiórka na dworze , w lesie przy “Etobicoke Creek”.
Zuchy, harcerze, wędrownicy i instruktorzy Szczepu Podhale, biorą udział w uroczystej zbiórce.

Mineło sporo czasu od ostatniego spotkania naszych braci Podhala. W 17-go Października odbyło się rozpoczęcie roku harcerskiego Szczepu. Po wędrówce, chłopacy musieli znaleźć miejsce apelu w trzech zastępach z pomieszanym wiekiem, … zuchy, harcerze, wędrownicy i instruktorzy. Trasa była wzdłuż Etobicoke Creek wśród kolorowych liści, i szumiącą wode rzeki. Gdy, cały szczep był obecny, sie spotkał pod żółtymi liśćmi lasu, sztandar został w maszerowany na miejsce gdzie się odbył apel. Komeda Podhala oficjalnie otworzyła rok harcerski. Kadra i funkcje na rok 2020-2021, zostały ogłoszone.

Drurzynowy 21DW, Dh. Alex Dobrogost,HO

Update/aktualizacja ~ Corona Virus: Zawieszenie spotkań

Zbiorki Odwołane – W związku z zaistniałą sytuacją z Covid-19, organizacja ZHP Kanady przekazała nakaz odwołania wszystkich zajęć harcerskich do końca Maja. Jak wiemy, sytuacja się ciągle zmienia i trudno powiedzieć kiedy będzie można wrócić do normlanych zajęć harcerskich. Na dzień dzisiejszy, mamy nadzieje ze będzie możliwość przeprowadzenia obozów/kolonii letnich jeżeli i kiedy warunki pozwolą.

Będziemy oczywiście podawać dalsze informacje jak sytuacja się zmieni. …

Czuwaj!
Rada Szczepu

Smutna Wiadomość

Z ciężkim sercem przekazujemy smutną wiadomość że  dnia 25-go Czerwca, 2019, odeszła na wieczną warte nasza Druhna Halinka Urlich. Była długoletnią drużynową i instruktorką naszej gromady zuchów “Juhasy”. Będzie nam jej brak.

 Druhna Halinka przez wiele lat aktywnie działała w Szczepie Podhale, i miedzy innymi, prowadziła gromadę zuchową, szkoliła wodzów i wychowała niezliczoną młodzież harcerską. Podczas pracy w harcerstwie i poza harcerstwem, Druhna Halinka zawsze znalazła czas aby obdarzyć innych swoim niewyczerpanym poświeceniem, troską i uśmiechem.

Jej świecący przykład harcerskiego charakteru będzie na zawsze błyszczał w naszych sercach jako przykład dla nowych pokoleń.

Cześć jej pamięci … !

Czuwaj!

Więcej o Druhny Halince dostępne tu …