Generał broni, Józef Haller

Na naszym sztandarze, widzimy imię naszego Patrona. Generał broni Józefa Hallera. Pytamy się, dlaczego Dh Schmidt, załorzyciel naszych jednostek,  go wybrał ? …


Pisze w Broszurze  Podhala 1958-1970 [ Broszura 1958-1970, Strona #8 ]

… Wszystko co dotąd było powiedziane jest właściwie wstępem, bo dopiero w kwietniu 1960 roku obok gromady “Juhasów” powstaje samodzielny harcerski zastęp”Ostów”, pierwsza komórka szczepu, której cdznakę używa do dzisiaj “Szczep Podhale”. W październiku tegoż samego roku zastęp “Ostów” zostaje przemianowany na piętnastą Drużynę Harcerską i harcerze obierają sobie za patrona generała broni Józefa Hallera. To był właściwy początek szczepu i jakże głęboko przemyślany.

Józef Haller był wodzem armii, która powstała na obczyźnie, we Francji i zdołała przybyć w porę do Polski, aby wziąć udział w walkach o Lwów, a później w sławnych walkach przeciwko najazdowi bolszewickiemu na Polskę, zakończonych zwycięstwem narodu polskiego w 1920 roku. Innymi słowy błękitna armia Hallera przyczyniła się do wyznaczenia granicy Polski na wschodzie, czyli do niesłychanie ważnego aktu dla państwa polskiego. … ”

Krótko mówiąc ,

~ przez długi okres, mniej więcej przed rokiem 1918, Polska jako kraj, nie istniała.

” … Generał Józef Haller należał do elitarnego grona osób, które miały największe zasługi w walce o odzyskanie i obronę niepodległości Rzeczpospolitej, …” [1]

W latach i czasach Andrzeja Małkowskiego, Gen Haller był dowódca całego wojska polskiego w celu odzysknia niepodległość Polski.  Współtwórca Polskiej Niepodległości.  Ale też byl Harcmistrzem i Przewodniczącym ZHP w Polsce. Czytamy, że przemienił Scouting, na Harcerszwo, … co ma troche inny wiecej wojskowy charakter niż co widzimy w scoutingu Kanadyjskim, czy w Angli po Baden Powelem. On też miał wpływ w rozwoju i ewolucji krzyrza harcerskiego i Prawa Harcerskiego. Myślimy że Dh Schmidt mądrze i spaniale nam wybrał patrona.

” … Umiejętności wojskowe Haller mógł wykorzystywać w ruchu skautowym, tworzącym się na ziemiach polskich, dążąc do jego militaryzacji oraz polonizacji jego charakteru i symboliki. W 1913 r. wraz z innymi pionierami skautingu, Andrzejem Małkowskim i Czesławem Pieniążkiewiczem, opracował wzory oznak i terminów harcerskich. Szczególny wkład wniósł w stworzenie krzyża harcerskiego, proponując połączenie w nim motywu krzyża maltańskiego i polskiego krzyża Virtuti Militari z umieszczoną w środku lilijką symbolizującą czystość. Znajdujące się na poziomych ramionach krzyża hasło: „Czuwaj”, stało się organizacyjnym zawołaniem ruchu harcerskiego, symbolizującym stałą gotowość jego członków do pracy społecznej i walki o Polskę. … ” [2]


” … W lutym 1914 roku, w siedzibie Sodalicji Mariańskiej we Lwowie, przedstawił dziesięć praw skau-ta oraz treśćślubowania polskich skautów. Jako stary harcerz pragnęprzypomnieć pierwsze cztery prawa skautowe w Hallerowskiej redakcji:
1) Na słowie skauta polegaj jak na Zawiszy.
2) Skaut służy Ojczyźnie i dla niej spełnia sumiennie swoje bowiązki.
3) Skaut jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
4) Skaut w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego skauta.  Treść przyrzeczenia skautowego brzmiała:
„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie, nieść chętną pomoc bliźnim, być posłusznym prawu harcerskiemu”
Rola gen. Józefa Hallera w kształtowaniu polskiego skautingu-harcerstwa była olbrzymia. Jego wychowankowie zasilili Drużyny Sokole, Drużyny Bartoszowe, pierwsze drużyny harcerskie, bataliony I i II Brygady Legionów. Do roli wychowawcy harcerzy Haller wrócił 3 lipca 1920 roku i pełnił ją do roku 1922.  … ” [3]


Przewodniczący ZHP przed II wojną światową
Objęcie stanowiska : 3 lipca 1920  … Opuszczenie stanowiska : 4 lutego 1923


[1] – https://www.wojsko-polskie.pl/12bz/patron/
[2] – https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty
[3]http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Niepodleglosc_i_Pamiec


Obraz „Zaślubiny Polski z morzem” (1931) Wojciech Kossak (1857–1942)
Józef Haller rzuca pierścień w fale Bałtyku 10 lutego 1920 r.