Odnowienie Sztandaru

 Gawęda ~ 14 / V / 2017

Czuwaj!

~ Prawie 47 lat temu,   … jest Wrzesień w roku 1970, … znajdujemy się na wyspie Toronto Island.

~ Credit Union Sw. Stanisława i Sw.Kazimierza organizował  Jubileuszowy Piknik , … cześcią tym była Msza Sw.

~ pamientamy ze niebo było letko zachmóżone i chłodny wiaterek wiał z jeziora.

Zaraz po Mszy Sw, odbyło się uroczyste poswięcenie sztandaru. … Ks Kania odmowił Msze Sw i przeprowadził modlitwę i poświęcił nasz  Sztandar.

Sw.Pam. Pan Tadeusz Gonsik, wtedy Prezes Credit Union,  był Chrzestnym Ojcem.  Druhna Irena Sokołowska była Chrzestną Matką.

Dhna Sokołowska, była instruktorką i Drużynową naszej Gromady zuchów “Juhasy” prez wiekszy okres pierwszych naszych 10ęć lat, na jej ręke było pełno suksesów.

Miałem zaszczyt być wodzem zuchowym pod jej kierunkiem. Była jedna z mojich Mentorów i wychowawcą harcerską. Dużo się od niej nauczyłem, i w tym okresie dojrzałem jako człowiek, leader i harcerz.

Po małrzeństwie, teraz jest ona Druhna Dobrowska, i znowu jest dla nas Chrzestną Matką przy odnowieniu naszego sztandaru. Się bardzo cieszymy i mamy ogromny zaszczyt ze mamy ją dzisaj z nami.  … i do tego w dniu Matek.

Wtedy, w czasie Szczepu odczymania Szytandaru, stałem już jako Drurzynowy naszej Gromady zuchów , i z zuchami patrzyłiśmy, jak po poswięceniu,  Hufcowy Dh Menczyk i Kom.Ch. Dh Jan Kaszuba podhodzą do ałtarza , pobierają sztandar i podhodzą do naszego wtedy Szczepowego, Druha Zygmunta Lomnickiego.

Uklęka na jedno kolano, pobiera róg sztandaru i go caluje. Komendant mu wręcza standar, a następnie on wręcza Pocztwi Standarowemu.

Nasz sztandar w tych swojich 47-dem lat dużo przeszedł, dużo nam słurzył , i my jemu.

Na moją ręke, na ręke sporo Hufcowych, Instruktorów i Szczepowych , … znacznych setek młodych harcerzy przystąpili przy tym sztandarze, do Przyrzeczenia harcerskiego i odczymali krzyrze harcerskie.

Był zawsze na miejscu, jak liczne setki naszych zuchow przystompili do pasowania i wstąpili w szeregi naszej 15tej DH.

W przebiegu tych lat, Nikt nie był na tyle obozów jak nasz sztandar, … Co roku jest w kościołach na Msze Sw. dla Szczepu, na Mszach uroczystych, harcerskich , i Polonijnych. I terz na mnustwo innych ceremoniach i uroczystościach.

Wędrował po całej Kanadzie od Nowej Szkocji do Vancouver na zlotach ZHP w Kanadzie i też poza krajem na Zlotach Swiatowych ZHP pgk.

Dużo widzial, dużo przerzył, i tak jak my  wcześniej urodzeni, ktorzy zaczeliśmy siwieć, zaczeliśmy wyglądać mentni i zmęczeni,       … i on też.

Przez to , w okresie jak Dh Mateusz Psuty był Szczepowym, zaczeły sie dykusje na możliwość odnowienia go. Z czasem,  K.C. Dh Tomczak udzielił nam pozwolenie,   żeby to uczynic.

Nie długo przed naszym Jubileuszu 50ąt letcie Szczepu, Szczepowy Druh Erdzik popchną tą sprawe, KPH Podhale i Rzeka się dołączyła i ruszyli sprawę. Przewodnicząca KPH, Druhna Pani Piotrowska włorzyła dużo czasu i siły do tego,  zawiązała kontact z Panem Grotkiem.

Pan Grotek poświecił dużo pracy i wielotniał służbę w naszej rodzinie harcerskiej. Przez wiele lat był przewodniczącym naszego KPH. Kierował prace i dużo czasu poświęcił rozwinieniem terenu i w budowie naszej stanicy na Kaszubach. W ostanich latach załatwiał nam sponsorstwo finansowe i wsparcie.

W latach pod koniec 1960tych, Pan Grotek wtedy słurzył jako Skarbnik w KPH.

W tym okresie nadchodziła rocznica 10cio letcie powstania 15tej D.H. i za niedługo, nalerzało by nam się swój Sztandar jednostki. Pan Grotek, z innymi, zobowiązali się do tej pracy. Wzur był zrobiony i pryzjety, i posłany do Polski.  Siostry zakonnice, Westiarek Jezusa, w warszawie, go szyli i wy próduktowały.

Teraz, jak był czas na ten nowy, Pan Grotek znowu załatwił nam kontakty i możliwość żeby ten sztandar był wykonany w tym samym wzorze, w tym samym miejscu, i wtym samym sposobie.

Wiec nie było mowy, musiało tak być, …  że mamy duży zaszczyt i przyjemnoćś ze Pana Grotka mamy jako Chrzestnego Ojca naszego sztandaru dzisiaj. Fajniejszych i tak zasłurzonych Chestnych Rodziców nie znajdzecie nigdze.

No, to mamy Sztandar. Sztandar nie jest tylko niby flaga. Cecha i charakter Sztandaru przedstawia i opisuje kto i co my jesteśmy. Jak widzą nasz sztandar to wiedzą że to my tu jesteśmy.

Więc, co on nam powie …, … na nim są pewne symbole i znaczenia.

~ Na tej stronie,   na samym środku jest krzyrz harceski,  o nim i co on znaczy, karzdy harcerz i harcerka dobrze wie. Color Sztandaru jest tą samą barwą koloru naszej husty,

Wprowadzony przez  Dh Ludwika Schmidta,  załorzyciela Gromady zuchów „Juhasy”, pożniej 15tej D.H. To jest kolor lasów i polan gdzie harcerz lubi bywać.

Dh Schmidt nadał nam character z rejonu Podhala w Polsce. Jest spaniałe miejsce. Tam mieszkają i żyją górale, więc nazwa naszej gromady “Juhasy”. Wiecej bym chciał powiedziec o tym, ale dzisiaj czas nie pozwala. Ale chcem krótko spomniec o naszym założycielu.

Druh Ludwik Schmidt ~ W czasie II-giej wojny swiatowej, był instruktorem w harcerstwie i działał w Armi Krajowej (Polish Underground) przeciw Niemców. W tym samym czasie organizowal harcerstwo w Szarych Szeregach. Hitlerowce go wynależli, został ranny i go aresztowano. Posłany został do obozu koncentracyjnego w Dachau. Za jego działalność w AK i w harcerstwie i za jego bochaterstwo, przyznano mu najwyższe polskie odznaczenie wojskowe, srebrny krzysz Virtuti Military.

Po końcem wojny został uwolniony, wyzdrowiał, orzenił się z harcerką, i pryjechał tu do Toronto, gdzie kochając harcerstwo załorzył nasze jednostki.

Dh Schmidt zmarł w roku 2008. Druh Lomnicki, nasz Szczepowy który po raz pierwszy odczymał nasz sztandar zmarł w roku 2005-tym.  Sztandar stał pryz nich,   przy trumnie po śmierci,  i pożegnał ich na wieczną wartę.

Na tej stronie sztandaru, widzimy kto my jesteśmy, ZHP Szczep Podhale, 15-ta DH,  i naszą siedzibę, Toronto, Canada i lata istnienia 15-tej D.H. do tam tego czasu.

Tutaj też widzimy imię naszego Patrona.  Generał broni Józefa Hallera. Pytamy się, dlaczego Dh Schmidt go wybrał? …

Krótko mówiąc … w latach i czasach Andrzeja Małkowskiego, Gen Haller był dowódca całego wojska polskiego. Ale też byl Harcmistrzem i Przewodniczącym ZHP w Polsce. Czytałem że przemienił Scouting,   na Harcerszwo, … co ma troche inny wiecej wojskowy charakter niż co widzimy w scoutingu Kanadyjskim, czy w Angli po Baden Powelem. On też miał wpływ w rozwoju i ewolucji krzyrza harcerskiego. Myślę że Dh Schmidt mądrze i spaniale nam wybrał patrona.

Na rogu standaru jest Oset Górski,    osoby się czesto mylą … bo to nie jest Szarotka. Dh Schmidt wybrał Oset jako nasze godło drużyny, bo rośnie w gorach, i w najościejszych warunkach prosperuje i nie ginie. Nie więdnie i nie traci koloru jak sie go ze skały wyrwie. Ale uwarzajcie, jak żle znim się bedziecie obchodić,  on moze ma kolce.  Fajne godło mamy, co pokazuje i kieruje charakter naszych harcerzy i naszego szczepu.

Oset ten mamy na chustach, … kiedyś wycinaliśmy z filcu, teraz dzęki teknologji, mamy dokladną kopię ze sztandaru wychawtowaną na naszych chustach.

Na drugiej stronie jest prosto … widzimy godła naszych kraji i ojczyzny. Mamy dwie ojczyzny do których powinni my być wierni . Jesteśmy w Kanadzie, … tu nie którzy z was się urodzili, tu mieszkamy, tu uczymy sie, tu pracujemy , tu przysiegamy żetelną służbę Kanadzie.

Ale w naszych żyłach płynie polska krew dzięki naszych rodziców, jesteśmy polakami, jesteśmy w polskim harcerstwie, staramy się mówić po polsku. No to też mamy obowiazek do kraju zkąd przez dziedziczność pochodzimy.

Widzimy lilijkę harcerską. Widzimy słowa ”Ojczyzna, Nauka, Cnota”, jak popatczymy na lilijke Polskiego Harcerstwa, na lilijce na czapkach na przykład, są litery O,N,C. … Przypomina nam że mamy pamietać Ojczyznę, o której już muwiłem.

Nauka, … się bezprzerwy uczymy o swiecie, o sobie, i jak być lepszym człowiekiem. W domu, w szkole, na zbiórkach i na obozach, i indziej.

Cnota, … staramy być Czyści … w mysli, mowie i uczynku … jak uczy nas Prawo Harcerskie.

Widzimy w tym miejscu,  że rosną sadząki. Rośniemy my wszytcy w górę, młode male zuchy wzrostem, … może u harcerzy wzrost wiedzy i umiejętności. U każdego , rozwijamy się, umysłowo,  w górę i społecznie.

Na końcu, słowa “ Zawsze Wierni” ,   ~ Always Faithfull”  Przysięgamy być zawsze wierni do siebie, do rodziny, do ojczyzny, do Boga,  … do jednostki, do Szczepu, do harcerstwa, no i do Sztandaru.

Za chwileczkę więc , dokładnie bedziemy przysiegać że będziemy Zawsze Wierni do naszego Sztandaru, i co on dla nas znaczy. Ze on nam i my jemu będziemy słurzyć na następne  przynajmniej tyle samych lat.

Dziekuję ,  …  Czuwaj!

Andrzej Woźniak, hm
14/V/2017