Sail

  1. ~ https://www.wikihow.com/Start-Sailing
  2. ~ Sail-a-Boat
  3.  ~sailing-terms-you-can-use .


Rules of the Road for Sailboats :  Rules (Zasady ruchu na wodzie)
 .


 

Węzły żeglarskie potrzebne do sprawności :

płaski, tkacki, rybacki, wantowy (ósemkę pionierską), ratowniczy, cumowy prosty, ósemka, i łącznik oczkowy.

~ http://www.deby.swidnica.zhp.pl/?menu=159&submenu=54

~   harc_technika/harc_tech_wezly.htm

~ http://www.tryc.com/uploads/3/4/3/9/34398632/boating_knots.pdf 

~ https://www.animatedknots.com/boating-knots

~ ~  Sprawność_Zeglarza  ~~

Sprawność ~ pdf