Zakończenie Roku Harcerskiego 2022

W sobote 11-go czerwca, nasze KPH Podhale i Rzeka ( Koło Przyjaciół Harcerstwa), pod kierunkiem przewodniczącej Dhuny Kamily Zuk-Borawski i WicePrewodniczącej DzH Janiny Trela, z zarządem i członków KPH, zorganizowano wspaniały wieczór dla nas, na zakończenie roku harcerskiego.  Wzruszająco to wszystko było, bo “Po ponad dwóch latach znowu można było się spotkać jak za dawnych lat.”

Skrzaty, zuchy, harcerze i harcerki mieli swój czas na obrzędy i odczymanie sprawności i odznaki. Odbyła się Msza Sw., potem dostaliśmy fajny poczęstunek, a na samym końcu odbyło się ognisko gdzie mieliśmy okazję pośpiewać, potańczyć i pobawić się.

Teraz oczekujemy ostateczną część programu rocznego, … to nareszcie jedziemy na akcje letnią i obozy na Kaszubach, poraz pierwszy raz po trzech lat.